Introduktion

Modellen er tænkt som en første introduktion til væksttyper i matematikundervisningen i 1g. Modellen virker ved at lade et punkt bevæge sig med absolut eller relativ vækst langs akserne.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Eleverne kender lineær vækst. De er blevet introduceret til eksponentiel vækst og eventuelt potensvækst.

CT-programmet introducerer nu konceptet absolut og relativ vækst Med programmet bliver det nu klart, hvordan sammenhængen er mellem absolut og relativ vækst på den ene side og grafernes udseende og vækstens type på den anden side.

Aktivitetens længde

½ modul (cirka 45 minutter).

Materialer

Væksttyper trin 1.nlogo: http://library.ct-denmark.org/vaeksttyper/vaeksttyper-trin-1/

Væksttyper trin 2.nlogo: http://library.ct-denmark.org/vaeksttyper/vaeksttyper-trin-2/

Væksttyper – arbejdsark.docx: http://library.ct-denmark.org/vaeksttyper/vaeksttyper-arbejdsark/

Til læreren.docx: http://library.ct-denmark.org/vaeksttyper/til-laereren-22/

Poster: http://library.ct-denmark.org/vaeksttyper/frode-peulicke/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 1tMA. Biotek, 31 elever.

Forslag til udvidelser

Det er oplagt at vende tilbage til programmet, når der arbejdes med banekurver på A-niveau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).