Termiskbevægelse og varmeledning

Introduktion

CT-forløbet indgår i et større fagligt forløb om energi og bæredygtighed. I lektionerne før CT-aktiviteterne med NetLogo har eleverne arbejdet med energiformer og med teori om overførsel af termisk energi ved ledning, stråling og konvektion. Arbejdet med CT og NetLogo har i den sammenhæng været tænkt som et værktøj til en dybere forståelse af mekanismen bag varmeledning.

Aktivitetens længde

2 lektioner á 90 minutter

Materialer

NetLogo-fil med model for termisk bevægelse i vand
Arbejdsark til de to lektioner
Plakat

CT-rummet

Eleverne begynder med en meget simpel model kun med en ”gryde” af vandmolekyler, der laver små termiske bevægelser, og mulighed for at tænde for en kogeplade i bunden af gryden, som øger energien og bevægelsen af molekylerne.

I de første aktiviteter undersøger eleverne først interfacet for at se, hvad der sker i modellen, når de kører den, og dernæst ser de på koden for både at finde ting, de forstår, og ting, de ikke forstår funktionen af.

Derefter bliver de opfordret til at finde steder i koden, de kan ændre, og se hvilken effekt deres ændringer i koden har for kørslen af modellen. Disse første aktiviteter er primært rettet mod at øge deres fortrolighed med NetLogo og mod at de skal se eksempler på, hvordan kode og interface hænger sammen, men ikke så meget at undersøge det faglige fænomen varmeledning. I denne del er der også nogle der slår sig løs, og laver alt muligt med ændringer af form og farve ved brug af sliders og switches, og på den måde selv får afprøvet nogle muligheder i NetLogo. Dernæst kommer der aktiviteter der sigter mod at undersøge varmeledning noget mere, ved at udbygge modellen med nogle funktionaliteter, der kvalificerer denne undersøgelse noget mere (fx farver og grafer). Aktiviteterne rykker derfor noget mere mod ”code”, idet eleverne fx skal forstå, hvordan en if-sætning virker og kompleksiteten stiger også idet de fx uddifferentierer flere energiniveauer i modellen. Jeg vurderer dog, at eleverne ikke nåede specielt langt ind i code/kompleks-kvadranten (nogle mere end andre).

Derefter skal eleverne benytte modellen til at indsamle data og teste hypoteser. Til sidst skal eleverne ændre i koden for at foretage kosmetiske ændringer samt øge muligheder for monitorering i interface.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).