Tag: spilteori

Monty Hall

Introduktion CT aktiviteten blev brugt som indledning i forløbet om sandsynlighedsregning hvor vi får introduceret begreberne stokastisk variabel og sandsynlighed samt hører om emnet spilteori

Se forløb >>
Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).