Tag: skyer

Climate Change

Introduktion Hvordan kan en fysisk model fungere som middel til at give en kvalitativ og kvantitativ forklaring på fysiske fænomener? Formålet med undervisningsforløbet er at

Se forløb >>
Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).