Tag: global opvarmning

Climate Change

Introduktion Hvordan kan en fysisk model fungere som middel til at give en kvalitativ og kvantitativ forklaring på fysiske fænomener? Formålet med undervisningsforløbet er at

Se forløb >>
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).