Tag: enhedscirkel

Gitterligning

Introduktion Forud for forløbet har eleverne haft om enhedscirklen, definition af cosinus, sinus og tangens og formlerne for disse i den retvinklede trekant. Forløbet indgår

Se forløb >>
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).