Svingende streng

Introduktion

Netlogomodellen simulerer den svingende streng. Modellen af strengen er bygget op af 200 turtles, som hver især kun kan påvirke naboturtles. En turtle er altså i modellen et lille strengelement. Kræfterne mellem de enkelte strengelementer beregnes i koden ud fra turtles indbyrdes positioner samt snorspændingen. Vibratoren bevæger det yderste strengelements position. Der ses bort fra de vandrette kraft-komposanter, ligesom man normalt gør ved udledning af bølgeligningen for en svingende streng. Bevægelsen af de enkelte strengelementer beregnes i modellen ved Eulers metode og der anvendes tidsstep på under 1/10000 sekund. Modellen gør altså ikke brug af den matematiske løsning til bølgeligningen men simulerer som sagt bevægelsen af strengen.

Strengens længde, snorspænding, frekvensen af vibrator mm. er parametre som kan justeres. Strengens bevægelse vises grafisk sammen med et plot af bevægelsen af en valgt position på strengen.

Aktivitetens længde

Det blev afholdt som et virtuelt eksperiment som ellers skulle have været i laboratoriet. Forsøget blev afviklet med ca. 25 minutters oplæg (virtuelt med Zoom-videokonference), hvor jeg præsenterede eksperimentet og Netlogo-modellens indstillingsmuligheder samt gav lidt tips til brugen af modellen. I holdets næste fysikblok (95 min).lavede eleverne eksperimentet idet de fulgte min forsøgsvejledning. De har altså brugt ca. 120 minutter på forsøg og resultatbehandling. Modellen blev ikke brugt som Use-Modify-Create, men som et eksperiment med den svingende streng som skulle erstatte det forsøg man plejer at lave med rigtigt udstyr.

Materialer

svingende streng_elevmodel.nlogo (modellen der simulerer den svingende streng): http://library.ct-denmark.org/svingende-streng/svingende-streng_elevmodel/
Svingende streng med netlogo.docx (elevvejledning til forsøget): http://library.ct-denmark.org/svingende-streng/svingende-streng-med-netlogo/
Som fysikbog til at læse teorien i er anvendt: Brydensholt et. al, OrbitB STX, Systime

Poster: http://library.ct-denmark.org/svingende-streng/poster-svingende-streng/

PDF: http://library.ct-denmark.org/svingende-streng/poster-svingende-streng-2/

CT-rummet

Eleverne skulle egentlig kun studere det fænomen som modellen simulerer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).