Introduktion

Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler sig (SIR-modellen). Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle behandling af SIR-modellen med koblede differentialligninger.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

I forlængelse af et forløb om differentialligningsmodeller blev SIR-modellen introduceret vha. en NetLogo-simulering. Simuleringen er tænkt som en optakt til den mere traditionelle tilgang med koblede differentialligninger, der typisk løses vha. regneark.

Forløbet skal gerne give en fornemmelse af, hvorfor de koblede differentialligninger ser ud, som de gør – herunder hvorfor de to variable a og b indgår i ligningerne.

Aktivitetens længde

2 dobbeltlektioner (dvs. 4*45 min) til den rene NetLogo SIR-model. Dertil evt. ekstra 2*45 min inden SIR-modellen til en mere generel introduktion til NetLogo, hvis eleverne ikke kender NetLogo i forvejen.

Materialer

Et worddokument med selve undervisningsmaterialet:

Dertil er der to versioner af NetLogo-filen:

  1. ”Luksus-udgaven” (”Epidemi.nlogo”), hvor man kan justere mange variable med skydere (husk at billedet ”byTop” skal ligge i samme mappe).
  2. En simpel version (”Epidemi – simpel.nlogo”), hvor der umiddelbart ikke er så mange muligheder for ændring af variable og grafikken er simplere, men hvor koden er forholdsvis enkel.
  3. En udgave, hvor eleverne tænkes at have været i gang (”Epidemi – Efter øvelse 2+3a-3d.nlogo”). Der er lavet ændringer som koden tænkes at se ud efter øvelse 2 og øvelse 3a)-3d) er gennemført.

http://library.ct-denmark.org/sir-modellen/1-epidemi/
http://library.ct-denmark.org/sir-modellen/2-epidemi-simpel/
http://library.ct-denmark.org/sir-modellen/3-epidemi-efter-oevelse-23a-3d/

Poster: http://library.ct-denmark.org/sir-modellen/flemming-due/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Eleverne starter med at arbejde udelukkende i interface-delen, idet de skal prøve at få en fornemmelse af, hvordan en sygdomsepidemi opfører sig – ved at de rent visuelt kan se de ”små mænd” bevæge sig rundt mellem hinanden og evt. smitte hinanden. Her kan eleverne med skydere ændre forskellige variable og se virkningen af dette. Dernæst skal de ind at arbejde lidt med koden, idet f.eks. farver ændres, der tilføjes grafvinduer og skydere. Endelig skal de dygtigste af eleverne prøve at lave mere komplicerede ændringer af koden.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 3zMA – højniveau matematik-hold i 3g (MatA-FysB-KeB-studieretning), 18 elever.

Forslag til forbedringer

Det er en klar fordel, hvis eleverne selv har prøvet at kode en NetLogo-model inden. F.eks. en meget simpel eksponentiel model – gerne med instruktion efter ”follow me”-metoden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).