Simulering af henfaldsloven i flere led

Introduktion

Radioaktivt henfald dels i den simple model hvor en kerne henfalder til en stabil kerne, og dels i en udvidet model (som eleverne selv skulle lave), hvor den første kerne henfalder til en ny radioaktiv kerne, der også henfalder.

Netlogo var forinden kort præsenteret i et modul, hvor der blev leget med en simpel absorption af foton-model.

Klassen havde gennemgået øvrig teori om radioaktivitet, men manglede henfaldsloven, der så blev introduceret med en simpel henfaldsmodel i netlogo. Klassen blev delt i 2 (med to lærere), hvor den ene gruppe arbejdede med netlogomodellen og udvidelse af denne til også at have datterkernen til at henfalde, mens den anden gruppe lavede forsøg med at måle både på henfaldsloven vha. Ba-137 minigenerator, samt at måle på hvordan indholdet af Ba-137 vokser i minigeneratoren efter malkning.

Derefter fik eleverne en opgave der skulle afleveres, hvor de skulle bruge den udviklede henfaldsmodel til at modellere henfaldet af Cs-137 og Ba-137.

Klassen har også været på ekskursion til Viborg sygehus, hvor de lærte om brugen af Molybdæn-generatorer til fremstilling af Tc-99m. I den forbindelse tog vi modellen frem igen og udvidede den på klassen med en skyder til at stille på perioden imellem ”malkninger”

Aktivitetens længde

4,5 moduler af 90 minutters længde, men heri indgår også tid til eksperiment med halveringstid og teori til halveringstid. Dertil tid til besøg på Viborg sygehus og et halvt modul herefter til at lege med modellen.

Materialer

Netlogo-fil: simpelt henfald
Netlogo-fil: henfald endelig version med børnebørn
Netlogo-fil: henfald endelig version med børnebørn Mo-99 med malkning
Arbejdsark til netlogomodel henfald
Minigenerator vejledning
Fysikaflevering om henfald
Derudover almindelig fysik B teori om radioaktivitet og henfaldsloven samt foredrag fra hospitalsfysiker om brugen af kilder på hospitalet.

http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/henfald-med-børnebørn.nlogo
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/simpelt-henfald.nlogo
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/henfald-med-børnebørn-Mo99-og-malkning.nlogo
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/arbejdsark-til-netlogomodel-henfald.docx
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/Minigenerator-vejledning.docx
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/11/fysikaflevering-om-henfald.docx

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).