Simulering af grundstoffers dannelse

Introduktion

Modellen simulerer dannelse af heliumkerner ved fusion af hydrogenkerner og udbygges undervejs, af eleverne, til også at simulere dannelse af kulstofkerner. Modellen virker ved at et antal hydrogenkerner tildeles en tilfældig placering og en tilfældig retning. Antallet af kerner og deres fart sættes af brugeren. Hvis et passende antal kerner af den ønskede type befinder sig på samme sted til samme tidspunkt fusionerer de.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Forløb om stjerner og grundstoffers dannelse på i alt 5 x 90 moduler + 2 timers fordybelsestid (inklusiv CT aktiviteten).

Eleverne har tidligere på året haft grundlæggende kernefysik i anden kontekst, hvor de har arbejdet med en NetLogo model omkring henfald.

Inden selve CT-aktiviteten har eleverne haft et 90 min. intro-modul omkring Solen og stjerner generelt inklusiv en øvelse, hvor de repeterede de væsentligste begreber fra kernefysik. Efter CT-aktiviteten har eleverne haft et 90 min. modul omkring stjerners fødsel, liv og død, herunder supernovaer og Hertzsprung-Russel diagram. Desuden evaluerede de forløbet i et lectio-spørgeskema.

Aktivitetens længde

2½ x 90 min. + 2 timers fordybelsestid

Materialer

Model: Fusion_He
http://library.ct-denmark.org/simulering-af-grundstoffers-dannelse/fusion_he/

Arbejdsark:

 • Grundstoffernes dannelse simulering
 • Grundstoffernes dannelse supplerende spørgsmål

  http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2019/06/Grundstoffernes-dannelse_simulering.pdf
  http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2019/06/Grundstoffernes-dannelse_supplerende-spørgsmål.pdf

Læselektie:

 • FysikABbogen 2 afsnit 4.6 side 153 + 157-158 om fusion
 • FysikABbogen 2 afsnit 4.9 side 173-177 om grundstoffernes dannelse

Eksterne links:

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Use-Modify-Create and Comment

 • Udforske modellen (hvilken fusionsproces simuleres?)
 • Tilrette modellen (plot og form/farve på agenter)
 • Modificere modellen (ændre i koden, så den inkluderer flere fusionsprocesser)
 • Kommentere modellen (5 min. video, hvor model og fag-faglighed kobles)

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 1g Fy B niveau. 22 elever i en papegøjeklasse med MA-Fy-Ke og MA-Biotek.

Forslag til variant af aktiviteten

Eleverne kan simulere dannelse af forskellige grundstoffer og skal så afprøve og kommentere hinandens modeller efterfølgende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).