Simulering af binomialforsøg

Introduktion

Modellen understøtter undervisningen i binomialfordelingen og konfidensintervaller. Modellen understøtter, at man skal gentage forsøget mange gange før man kan sige noget om sandsynligheden for succes.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Modellerne indgår drypvist i et forløb om sandsynlighed med fokus på binomialfordelingen, møntkast, terningekast, konfidensintervaller og binomialtest.

CT_1_coin er kast med en ærlig mønt.

CT_3_coin tæller antal krone når en ærlig mønt kastes tre gange.

CT_2_dice_d6 tæller antal øjne når to ærlige seksidede terninger kastes. Modellerne er uafhængige af hinanden og man kan vælge bare at bruge en af dem til de fleste af pointerne. Der er mange forskellige retninger man kan trække arbejdet med den enkelte model i – det kommer an på det faglige fokus.

Aktivitetens længde

3 lektioner af 90 minutter.

Materialer

Alle 1. versioner af filerne og arbejdsarkene. Undervejs i forløbet er teorien bag binomialforsøg, konfidensintervaller og binomialtest gennemgået.

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

CT_1_coin:

Eleverne prøvede først modellen af hvorefter de lavede simple modificeringer (antal gentagelser, farve, sandsynlighede for succes). Kan genbruges til at snakke binomialtest eller konfidensintervaller. Indgangen til at kode var meget lav (ændr farven).

CT_3_coin:

Eleverne prøvede først modellen af hvorefter de lavede simple modificeringer (antal gentagelser, sandsynlighede for succes). Kan genbruges til at snakke konfidensintervaller. Indgangen til at kode var igen simpel – og man kan med fordel tage fat i underprocedurerne for at få dem til at sætte sig ind i algoritmer og agent-baseret modellering.

CT_2_dice_d6:

Eleverne brugte først modellen, derefter lavede de en simpel modifikation (lav den ene d6 om til en d4) og endelig en mere kompleks modifikation (Lav den ene terning uærlig på en forudbestemt måde).

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 2i Ma – matematik på engelsk, SA A, EN A, Ma B. 23 elever, 3 drenge, resten piger.

Forslag til forbedringer

Det kunne gøres mere spiseligt 🙂

Modellerne udnytter ikke agent-agent interaktion.

Min erfaring er, at det er bedst at tage NetLogo i små bidder – ellers mister eleverne fokus. Jeg kunne godt se mig selv stille en afleveringsopgave hvor modellerne var i spil (hvor de evt. skulle lave en video undervejs). Man kunne lave en model der nemmere kunne fodres med tal for at lave en form for hypotesetest.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).