Romerriget

Introduktion

Fokus er på Romerriget, dets udformning, markante historiske begivenheder, styreformer og samfundsopbygning. Derudover bliver der perspektiveret til EU og USA.
I forhold til faglige mål arbejdes der med:

  • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
  • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
  • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Metodisk arbejdes der med historiske film og deres anvendelse, Primær og sekundære kilder, samt 1. hånds- og 2. håndskilde i forhold til Plutarch.

Aktivitetens længde

To afsluttende lektioner på 90min – en til lektiearbejde og en til arbejdet med modellen.

Materialer

Jesper Carlsen: Romerrigets historie 55-59

http://library.ct-denmark.org/romerriget/romerriget-2/
http://library.ct-denmark.org/romerriget/poster-romerriget/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).