Revolution 2

Introduktion

Sekvensen står for sig som et metodeindspark i historieundervisningen. Den kan anvendes i et projektforløb eller lignende, hvor det virker relevant at lære metode og / eller videnskabsteori.

Formålet er at klæde eleverne på til at kunne bruge historiefaglig metode og teori. I denne forbindelse passer opgaven ganske godt ind, da vi kan få lejlighed til at se på forskellene mellem kvantitativ/kvalitativ metode samt en teoretisk (fiktiv, modelleret) virkelighed og den historiske virkelighed (og i hvilken grad denne er tilgængelig for os).

Det er nogle relativt svære metodiske refleksioner, som eleverne skal gøre sig for at få noget ud af aktiviteten. Omvendt får vi diskuteret kildekritik og fagets identitet i 1.g. Således kan arbejdet med modellen virke som et referencepunkt i den videre undervisning.

Herudover er det værd at bemærke, at sekvensen egentlig ikke indeholder større arbejde med begrebet revolution, som eleverne nok forventer. Fordi modellen er en model for – og ikke en model af -virkeligheden, kan den kun bruges til at sige forsvindende lidt om en konkret historisk, politisk revolution.

Aktivitetens længde

En halv lektion (45/90 minutter).

Materialer

  1. Netlogo-model anvendt: ’Revolution’ (udviklet i samarbejde med Christian Rye Hougaard og Mads Peter Fuglsang; begge historielærere på Egaa Gymnasium).
    http://library.ct-denmark.org/revolution/revolution-3/
  2. Benoni, Torben et al, afsnittet ”Kvantitativ – Kvalitativ” i Vidensmønstre (iBog), Forlaget Systime, 2020 https://vidensmoenstre.systime.dk/index.php?id=130

    Filer:http://library.ct-denmark.org/revolution/revolution-2/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).