Introduktion

Hensigten med modellen er at illustrere kollisionsteorien herunder temperaturens betydning for reaktionshastigheden og introducere til programmeringsværktøjet NetLogo. Modellen virker ved at nogle tilfældigt placerede ”molekyler” bevæger sig og kolliderer med hinanden. Hvis molekylernes samlede energi er høj nok, vil der ske en kemisk reaktion og molekylerne skifter form og farve.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Reaktionshastighed indgår i kernestoffet på kemi B.

Aktivitetens længde

1 lektion på 90 minutter til CT-delen. Resten af reaktionshastighedforløbet tog 3 lektioner.

Materialer

Reaktionshastighed.nlogo: http://library.ct-denmark.org/reaktionshastighed-2/reaktionshastighed-4/

Arbejdsark Reaktionshastighed.docx: http://library.ct-denmark.org/reaktionshastighed-2/reaktionshastighed-3/

Forsøget Spaltning af hydrogenperoxid Lærebog: Isis Kemi B, 3. oplag s. 268-270, 276-278

Filer: http://library.ct-denmark.org/reaktionshastighed-2/reaktionshastighed-5/
http://library.ct-denmark.org/reaktionshastighed-2/reaktionshastighed-elev/
http://library.ct-denmark.org/reaktionshastighed-2/brigitte-lene-von-der-ohe/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Eleverne begyndte med at starte modellen og observere og beskrive, hvad der skete. Derefter skulle de variere parametrene partikelkoncentration og temperatur for at få et indtryk på mikroniveau af de fænomener, de observerede på makroniveau i laboratorieforsøget.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på et kemi B-valghold med 10 elever.

Forslag til forbedringer

Der kan ændres på forholdet mellem reaktanter og produkter. Modellen kan udvides til at gælde ligevægte ved at inddrage den modsatrettede reaktion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).