Rækkevidde af skråt kast

Introduktion

Rækkevidden af et skråt kast, når affyringen sker over eller under jordniveau har ingen simpel løsning. Dette, I modsætning til affyring fra jordniveau, hvor det simpelt kan vises at den optimale affyringsvinkel er 45 grader. Hensigten med dette forløb er at undersøge den optimale affyringsvinkel og skuddets rækkevidde i tilfælde hvor affyringsniveauet kan være enten højere eller lavere end jordniveau.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

For denne klasse lå forløbet i forlængelse af et tidligere projekt om det skrå kast, hvor programmering i sproget R havde været i brug.

Eleverne havde mulighed for selv at vælge programmeringssprog til løsningen af denne opgave og brugte R fordi de havde arbejdet i det sprog tidligere. I opsamling på aktiviteten blev eksempler på løsninger i sprogene NetLogo, Fortran, C og R inddraget med diskussion af forskelle og ligheder mellem implementationen i de forskellige sprog.

Aktivitetens længde

3×60 minutters varighed

Materialer

1 stk. skriftligt oplæg med opgavebeskrivelsen

NetLogo

Komplette eksempler på løsning af problemet i NetLogo, R, C og Fortran. Et ukomplet Netlogo Program som kan bruges hvis elever med mindre programmeringserfaring skal arbejde opgaven.

Filer: http://library.ct-denmark.org/raekkevidde-af-skraat-kast/filer-skråt-kast/
http://library.ct-denmark.org/raekkevidde-af-skraat-kast/peter-snoer-jensen/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Eleverne kan starte med at ændre i et tidligere skrevet program, eller et givet ukomplet givet NetLogo program.

Programmeringsvante elever kan skrive et program fra bunden i et sprog af eget valg. Man kan også lade elever som aldrig har prøvet at programmere begynde med et komplet NetLogo program.

Programmet afprøves med en affyringshøjde på 0 m, hvor man kender resultaterne analytisk. Derefter undersøges det hvordan optimal vinkel og rækkevidde ændrer sig når affyringshøjden er hhv. større eller mindre end 0 m.

Grafen over rækkevidde som funktion af affyringsvinkel tolkes i alle tilfælde ved sammenligning med kuglens parabelbane.

Forslag til udvidelser af aktiviteten

Man kan få programmet til selv at finde max rækkevidden og den tilhørende optimale vinkel. Man kan se på om koden kan effektiviseres og se om det sker på bekostning af andre ting som f.eks. læsbarheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).