Perception af lyd

Introduktion

I forløbet arbejdes der med at lytte til musik, hvor der især er fokus på musik som er væsensforskellig fra den musik man “normalt” hører. Gennem tekstlæsning introduceres begreberne kropslytning, dybdelytning, lejrbålsmodellen, aktiv meddigtning og intensiv lytning, hvor især skildringen mellem ‘modtagende’ og ‘iagttagende’ lytnings bruges aktivt som ramme for forskellige lytteaktiviteter.

   Yderligere har forløbet fokus på musikalske parametre, som musikkens byggesten, samt nodesystemet som grafisk gengivelse (Fokus på nodeværdi og rytmenotation) – introduktion til atonal musik, som bruddet med de musikalske parametre –> Lyttestrategi.

  • Hvad er musik?

Modellen sigter på at åbne op for en diskussion af, hvornår lyde bliver til musik. (Objektperception)

Ændring af det musikalske forløb (Udvidet brug)

Modellen spiller en tonal kadence når den er indstillet ”rigtigt. I en mere udvidet brug af modellen, kan man bruge den til at eleverne skal identificere, hvor i koden denne kadence er indstillet og herefter ændre kadencens forløb for modellen eller et enkelte instrument. Det kan for eksempel være at eleven skal transponere pianoet med 1 tone eller Ændre kadencens harmoniske forløb.

Aktivitetens længde

1 lektion (Eller to, hvis man sætter eleverne til at ændre i modellens kode)

Materialer

Perception af lyd (.nlogo)

OPG.01 – perception af lyd

OPG.02 – perception af lyd

Filer: http://library.ct-denmark.org/perception-af-lyd/perception-af-lyd-3/
http://library.ct-denmark.org/perception-af-lyd/perception-af-lyd-2/
http://library.ct-denmark.org/perception-af-lyd/poster-perception-af-lyd/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).