Projekt: CTiMNAT 1

Thumbnail
Introduktion til kemiske reaktioner

Introduktion Tanken med modellen er at den kan bruges som introduktion til forståelse af kemiske reaktioner, reaktionsskemaer og støkiometri. Derudover kan der skabes grobund for en snak om reaktionshastigheder og hvad disse kan afhænge af. Overordnet beskrivelse af aktiviteten...

Se forløb
Thumbnail
Toksikologi med agenter – et forløb i matematik (og bioteknologi)

Introduktion Forløbet er her udelukkende gennemført i matematikfaget: Eleverne opstiller to modeller for udskillelse af giftigt stof, som befinder sig i blodbanen og nedbrydes i vævet. I systemet blod-væv bliver giften introduceret gennem maven enten på én gang eller...

Se forløb
Thumbnail
Enzymers virkemåde og aktivitet under forskellige forhold

Introduktion Modellen er tænkt som en introduktion til at forstå enzymers virkemåde (aktivt center, enzym-substratkompleks, etc.) og til at undersøge hvordan og hvorfor aktiviteten afhænger af forskellige faktorer som enzymkoncentration, substratkoncentration, temperatur og pH. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Overskriften...

Se forløb
Thumbnail
Enzymer og enzymreaktioner

Introduktion Modellen er en simplificering af enzymernes aktiviteter. Eleverne arbejder med det overordnede forløb ”Enzymer og enzymreaktioner”. Formålet med forløbet er at få eleverne til at forstå opbygningen af proteiner og dermed også enzymer. Eleverne har forud for CT...

Se forløb
Thumbnail
Bakteriel vækst uden matematisk forforståelse

Introduktion Formålet med simuleringen har været at anskueliggøre vækstbetingelser for bakterier ved simuleringer i NetLogo koblet med forsøg i undervisningen ”bakterier i vores omgivelser”. Simuleringen er en forsimplet bakteriel vækst der foregår i en petriskål. Simuleringen tager fat, hvor...

Se forløb