Projekt: CTiMNAT 1

Thumbnail
Rækkevidde af skråt kast

Introduktion Rækkevidden af et skråt kast, når affyringen sker over eller under jordniveau har ingen simpel løsning. Dette, I modsætning til affyring fra jordniveau, hvor det simpelt kan vises at den optimale affyringsvinkel er 45 grader. Hensigten med dette...

Se forløb
Thumbnail
Radioaktivt henfald med NetLogo

Introduktion I dette forløb arbejdes med simulering af radioaktivt henfald. Eleverne er forud for dette forløb blevet introduceret til emnet radioaktivitet. Forløbet er på 5 lektioner og kan bruges til introduktion af henfaldsteorien eller efter gennemførelse af passende eksperimenter....

Se forløb
Thumbnail
Hvorfor slår lyn ned i spidse genstande?

Introduktion Introduktion til Coulombkraften. Leder – hvorfor sidder ladningen på ydersiden af en leder. Opgaver om lyn (STX studentereksamen) – refleksioner over lynnedslag, lynafleder mv. Hvorfor er lynaflerede ”spidse”? Hvorfor slår lyn ”ned” i høje, spedse genstande? Aktivitetens længde...

Se forløb
Thumbnail
Climate Change

Introduktion Hvordan kan en fysisk model fungere som middel til at give en kvalitativ og kvantitativ forklaring på fysiske fænomener? Formålet med undervisningsforløbet er at få eleverne til at få øjnene op for de muligheder der ligger i at...

Se forløb
Thumbnail
Galileos faldlove

Introduktion Eksperimentet med Karisekanonen er en første introduktion til Galileo’s faldlove og det skrå kast i fysik B niveau på STX. Simuleringen virker ved, at et objekt flyttes med en separat vandret og lodret hastighed. Kun den lodrette hastighed...

Se forløb
Thumbnail
Fusionsprocesser i stjerner

Introduktion Modellen skal bruges til at forklare fusion af hydrogen til helium i stjerner via pp-processen samt senere fusion af helium til carbon via triple-alfa processen. Modellen virker ved at lade kerner bevæge sig tilfældigt rundt mellem hinanden og...

Se forløb
Thumbnail
Simulering af grundstoffers dannelse

Introduktion Modellen simulerer dannelse af heliumkerner ved fusion af hydrogenkerner og udbygges undervejs, af eleverne, til også at simulere dannelse af kulstofkerner. Modellen virker ved at et antal hydrogenkerner tildeles en tilfældig placering og en tilfældig retning. Antallet af...

Se forløb
Thumbnail
Brydning af lys

Introduktion I dette projekt arbejder eleverne med to forskellige modeller til at forklare brydning. Den første model er at se brydningsvinklen som en effekt af at hastigheden sænkes i det andet medie. Den anden model er princippet at lyset...

Se forløb
Thumbnail
LightAtomsBasic

Introduktion Modellen simulerer interaktionen mellem et atom og en foton. Fotonen bevæger sig mod atomet, hvorved der opstår en mulighed for at fotonen absorberes af atomet. Dette sker kun hvis fotonens energi svarer netop til forskellen i atomets to...

Se forløb
Thumbnail
Satelitter – bevægelse i tyngdefelt

Introduktion Modellen er afslutningen på et forløb om newtons mekanik i 1. g, uden differentialregning. Eleverne laver simulation af bevægelse i tyngdefelt. Forløbet er lavet i Glowscript som er en del af Python. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Modellen er...

Se forløb
Thumbnail
Reaktionshastighed

Introduktion Hensigten med modellen er at illustrere kollisionsteorien herunder temperaturens betydning for reaktionshastigheden og introducere til programmeringsværktøjet NetLogo. Modellen virker ved at nogle tilfældigt placerede ”molekyler” bevæger sig og kolliderer med hinanden. Hvis molekylernes samlede energi er høj nok,...

Se forløb
Thumbnail
Kemisk Ligevægt

Introduktion Modellen tjener til understøttelse af indlæring og kobling af viden, i kemi på B-niveau, i sammenhæng med øvelsen: ”Indgreb i en ligevægt”. Der arbejdes samtidigt med modellering og praktiske færdigheder og dette faciliterer koblingen mellem det der sker...

Se forløb