Modellering med sommerfugle og blomster

Introduktion

I modellen oprettes et antal sommerfugle som flyver tilfældig omkring. Der er 9 blomster som står på rad og række. Når en sommerfugl er samme sted som en blomst vil den sætte sig på blomsten. Derved bliver antallet af flyvende sommerfugle eksponentielt aftagende med tiden og antallet af sommerfugle på hver enkelt blomst, når alle er landet er binomialfordelt med p=1/9.

Aktivitetens længde

1 lektion á ca 100 min

Materialer

Netlogo-filer med modellering af sommerfugle og blomster: http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2021/02/modellering_blomster_sommerfugle_v1.nlogo

http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2021/02/modellering_blomster_sommerfugle_v2.nlogo


Arbejdsark til lektion: http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2021/02/Modellering_sommerfugleogblomster.docx

Beskrivelse af aktiviteten

Forløbet kan bruges til at repetere samt øge forståelsen af både vækst modeller og binomialfordelingen. Elevernes evne til at lave hypoteser skærpes. Jeg har afprøvet forløbet i en 3g. MAT A klasse, men tænker det kan bruges ned til 2g. Mat B også. Generel kunne rigtig mange af eleverne forudsige både den eksponentielle aftagende vækst (dog uden en konkret halveringstid) og den binomialfordelte model (med antalsparameter og basissandsynlighed). Eleverne synes det var givende og spændende at kunne omsætte deres viden. Til sidst i forløbet testes formlerne for spredning og middelværdi af en binomialfordelt stokastisk variabel. Der var rigtig god overensstemmelse og eleverne fik derved godtgjort validiteten af disse formler. Det kan evt. kobles med en udledning af formlerne, selvom det ikke er kernepensum. Jeg oplevede at eleverne fik trænet deres ræsonnement og fagtermer, da de skulle argumentere for deres to modeller.

Forslag til forbedringer

Man kan lave mange forbedringer, bl.a. ses på hypotesetest og udtrækning af stikprøver. Evt. kan man indføre bier?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).