Medicinsk fysik i anvendelse – eluering af Mo/Tc generator

Introduktion

Dette forløb er lavet til et 2g FY-hold, som tidligere har arbejdet med radioaktivitet og medicinsk fysik (i SRO). Alle elever kender
det overordnede princip i en Mo/Tc generator, og nogle har
arbejdet med differentialligningerne i 3-kompartmodellen.

Med udgangspunkt i en netlogo-fil der simulerer et enkelthenfald,
skal eleverne kode et dobbelthenfald og anvende koden til at
simulere Mo/Tc generatoren. Modellen bruges til fysiske
overvejelser om hvornår generatoren bedst elueres, og der fremstilles aktivitetsgrafer for generatoren under daglig drift med rutinemæssige og akutte elueringer.
Netlogo-filen eleverne får udleveret, er lavet med udgangspunkt i Signe og Finns model (Bjerringbro Gymnasium).

Aktivitetens længde

2 moduler + efterfølgende opsamling og evaluering

Materialer

Elevernes lærebog i forløbet om kernefysik var Orbit B i-bogen.
I forløbet her skulle eleverne som lektie læse og regne opgaver fra dokumentet ”Tc_aktivitet_modeller_2x_2019.docx”
I modulerne arbejdede de med arbejdsarkene Arbejdsark1_malkeko.pdf, Arbejdsark2_malkeko.pdf samt Arbejdsark3_AkutPatient.pdf samt med netlogofilen #henfald_2x.nlogo

Filer:
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2020/09/Første-Lektie-Tc_aktivitet_modeller_2x_2019.docx
http://library.ct-denmark.org/medicinsk-fysik-i-anvendelse-eluering-af-mo-tc-generator/arbejdsark1_malkeko/
http://library.ct-denmark.org/medicinsk-fysik-i-anvendelse-eluering-af-mo-tc-generator/arbejdsark2_malkeko/
http://library.ct-denmark.org/medicinsk-fysik-i-anvendelse-eluering-af-mo-tc-generator/arbejdsark3_akutpatient/
http://library.ct-denmark.org/medicinsk-fysik-i-anvendelse-eluering-af-mo-tc-generator/henfald_2x/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).