Lineær regression


Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i) minimumsbestemmelse af summen på residualernes kvadrater, og (ii) t-fordelinger for hældning og skæring med y-aksen.

Aktivitetens længde

Hele forløbet er på 5 moduler af 1,5 time.

Materialer

Vejen til Matematik A2 (2018)

regression_og_forklaringsgrad_version5.docx

forløbsbeskrivelse_ver1.1.docx

mindste_kvadrater.tns

mindste_kvadrater_ver1.1.nlogo

solfanger_modul2.tns

fordeling_a_b_y_ver1.1.nlogo (benytter fordeling_a_b_y_hjælpefiler)

solfanger_modul3.tns

t-fordelinger_opgaver.tnsp

solfanger_modul4.tns regn_i_voer_modul5.tns

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 2i-MA, samf A/mat A, 32 elever.

Forslag til udvidelser

Hvis man har mere tid end 5 moduler og eleverne tidligere har programmeret i NetLogo vil de kunne løse små programmeringsopgaver indenfor rette linjer som bisektion, sekantmetode og Newtons metode.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB.
Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet.
Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.