Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i) minimumsbestemmelse af summen på residualernes kvadrater, og (ii) t-fordelinger for hældning og skæring med y-aksen.

Aktivitetens længde

Hele forløbet er på 5 moduler af 1,5 time.

Materialer

Vejen til Matematik A2 (2018)

regression_og_forklaringsgrad_version5.docx

forløbsbeskrivelse_ver1.1.docx

mindste_kvadrater.tns

mindste_kvadrater_ver1.1.nlogo

solfanger_modul2.tns

fordeling_a_b_y_ver1.1.nlogo (benytter fordeling_a_b_y_hjælpefiler)

solfanger_modul3.tns

t-fordelinger_opgaver.tnsp

solfanger_modul4.tns regn_i_voer_modul5.tns

Filer: http://library.ct-denmark.org/lineaer-regression/filer-lineaer-regression/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 2i-MA, samf A/mat A, 32 elever.

Forslag til udvidelser

Hvis man har mere tid end 5 moduler og eleverne tidligere har programmeret i NetLogo vil de kunne løse små programmeringsopgaver indenfor rette linjer som bisektion, sekantmetode og Newtons metode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).