LightAtomsBasic

Introduktion

Modellen simulerer interaktionen mellem et atom og en foton. Fotonen bevæger sig mod atomet, hvorved der opstår en mulighed for at fotonen absorberes af atomet. Dette sker kun hvis fotonens energi svarer netop til forskellen i atomets to energiniveauer.

Modellen er en meget simplificeret model af et fysisk system. Modellen stræber efter en enkel kode, så det er nemt for eleverne at forstå og ændre i koden, og et kedeligt udseende, så eleverne motiveres til at forbedre modellen.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

CT-øvelsen indgår i et forløb på 4 moduler á 60 min varighed omhandlende interaktionen mellem atomer og fotoner, som et eksempel på en kvalitativ model i fysik.

I 1. modul gennemgås den grundlæggende teoretiske beskrivelse af atomers absorption og emission af fotoner, og eleverne udfører en kinæstetisk (kropslig) øvelse, hvor de agerer et atom der absorberer og emitterer fotoner, repræsenteret ved farvede balloner. I 2. og 3. modul udføres CT-øvelsen.
I 4. modul samles op og eleverne skal bruge deres tilegnede viden til at løse mere åbne opgaver indenfor emnet.

Aktivitetens længde

2 x 60 min

Materialer

NetLogo-fil.

Arbejdsark med forklaring og spørgsmål til arbejdet med NetLogo-modellen. Arbejdsark til efterfølgende opgaver, uden NetLogo-modellen. (Står sidst i samme word-dokument under overskriften ”Opgaver til efterfølgende arbejde”)

Filer:
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/lightatomsbasic_v2_frederik_x/
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/lightatomsbasic-elevvejledning-v4/
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/lightatomsbasic_v3/
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/lightatomsbasic_…ion_to-exercises/
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/peter-muller-tribler/
http://library.ct-denmark.org/lightatomsbasic/filer-lightatomsbasic/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

  1. Startede i interface med lidt trial and error undersøgelse, for at finde en sammenhæng i den underliggende model.
  2. Laver ændringer i koden og beskriver koden.
    Nogle lavede små ændringer i koden ift. farver og former. Andre engagerede sig meget i koden og lavede flere turtles og endda nye breeds.
  3. Vurderede modellen ift. det fysiske fænomen der beskrives.
  4. Modificerede koden ved at duplikere afsnit af koden.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på:

Studieretning: MatA-FysB-KemB, 1.g, 22 elever, i FysB.

Studieretning: BioA-KemB, 1.g, 15 elever, i FysC.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).