Kurser & uddannelse

CT I gymnasiefag

CCTD har gennem flere udviklingsprojekter undersøgt hvordan CT kan integreres i den faglige undervisning i gymnasiet. I disse projekter har danske gymnasielærere i samarbejde med CCTD udviklet CT-forløb, som er blevet afprøvet på skolerne. Mange forløb og materialer på CCTD library stammer fra disse projekter.

Erfaringerne fra udviklingsprojekterne er samlet i publikationen Computational thinking i gymnasiefag – En modelbaseret didaktik. 

Informatik

Skal du undervise i faget Informatik? 

Master i Informatikundervisning er målrettet gymnasielærere, der allerede underviser i mindst et  andet gymnasiefag, og som nu skal undervise i Informatik. 

Masteruddannelsen er altså til dig, der vil opkvalificeres med nyeste viden, didaktik og erfaringer inden for informatikundervisning og som har brug for at opnå undervisningskompetence i Informatik.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, It-Universitetet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet og undervises på tværs af Danmark som hybridundervisning i en blanding af online og fysisk undervisning. 

Næste deadline for optag: OBS: Deadline for foråret 2021 er rykket til 30. juni.

Læs om aktuelle kurser, studieordning, ansøgningsfrister og meget mere:

CTiMNAT

CTiMNAT er et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes med, hvordan computational thinking (CT) og modellering kan inddrages i gymnasiets eksisterende faglige undervisning, så eleverne på den ene side lærer CT, mens de arbejder med faget, og på den anden side udnytter CT til at udforske faget på nye måder og i nye retninger. Cirka 120 undervisere fra 44 forskellige gymnasieskoler fra hele landet har deltaget i projektet gennem de fire år projektet har løbet (2018-2022). 

 

De deltagende gymnasielærere har udviklet over 70 undervisningsforløb, hvor Computational Thinking inddrages i den faglige undervisning. Aktiviteterne tager udgangspunkt i CMC-tilgangen og UMC-tilgangen (se billede til højre). Som en del af undervisning i CTiMNAT har kursisterne produceret undervisningsaktiviteter som aflevering gennem undervisningsforløbet. Forløbene er gjort tilgængelige af fire grunde:

  • Til inspiration for interesserede lærere, der er parate til at tage et forløb eller en forløbsskitse og ændre eller udbyggeforlægget, så det passer til egen konkret undervisningssituation.
  • For at vise eksempler på hvordan og med hvilke faglige områder man kan arbejde med CT i gymnasiet.
  • For at stille en række modeller, er skrevet i NetLogo, til rådighed som interesserede frit kan benytte og frit kan arbejde videre med. 
  • For at vise og dokumentere hvad kursisterne opnår i løbet af et kursus i CT.
Derfor er materialet under de forskningsbaseret forløb (CTiMNAT og MCTiG) på siden er et udtryk for forløbet på det tidspunkt, hvor det skulle afprøves, og er ikke nødvendigvis et færdigpoleret forløb. Mange forløb er dog af høj kvalitet og kan anvendes direkte i undervisningen med ingen eller få tilpasninger.  

 

I forbindelse med projektet er der udgivet hæftet ”Computational Thinking i gymnasiefag – En modelbaseret didaktik”, der samler op på didaktiske principper der er fulgt og de erfaringer der er gjort i projektet.

 

Use-Modify-Create (UCM)
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her