Kemisk Ligevægt

Introduktion

Modellen tjener til understøttelse af indlæring og kobling af viden, i kemi på B-niveau, i sammenhæng med øvelsen: ”Indgreb i en ligevægt”. Der arbejdes samtidigt med modellering og praktiske færdigheder og dette faciliterer koblingen mellem det der sker i laboratoriet og de allerede kendte faglige begreber.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Modellen indgår i et ellers helt klassisk ligevægtsforløb i kemi B.

Eleverne skal i den forbindelse lave øvelsen ”Indgreb i en ligevægt” i det våde laboratorie med understøttelse af modellen. Efterfølgende skal eleverne arbejde videre med at raffinerer modellen yderligere.

Aktivitetens længde

Eleverne har tidligere arbejdet med NetLogo i 3 lektioner. I dette forløb anvendes der 2 lektioner til introduktion af ligevægtsbegrebet, og dets kobling til reaktionshastighed. 2 lektioner til selve øvelsen. Og 1 lektion til at raffinerer modellen samt 1 st time til at arbejde med deres rapport over forsøget. (Lektionslængde 60 min)

Materialer

Basiskemi B af Helge Mygind: Kapitel 2

Link til NetLogos dictionary: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/dictionary.html

Modellen “Chemical Equilbrium-in progress”

Øvelsesvejledning til “Indgreb I en ligevægt” Arbejdsark til modellen

Filer:http://library.ct-denmark.org/kemisk-ligevaegt/chemical-equilibrium-in-progress/
http://library.ct-denmark.org/kemisk-ligevaegt/chemical-equilibrium-laererudgave/
http://library.ct-denmark.org/kemisk-ligevaegt/ligevaegts-netlogo-arbejdsark/
http://library.ct-denmark.org/kemisk-ligevaegt/heidi-venstrup-nielsen/
http://library.ct-denmark.org/kemisk-ligevaegt/filer-kemisk-ligevaegt/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Eleverne havde perifært kendskab til NetLogo på ret interface niveau. Vi startede med at arbejde med modellen på interface niveau. Derefter bevægede vi os langsomt ind på kodeniveau via ”ændr et tal” derefter ”kopier noget kode til et nyt sted” og til sidst ”kod selv noget nyt”

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 2k Ke (25 elever på studieretningen BI-Ke)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).