Introduktion til kemiske reaktioner

Introduktion

Tanken med modellen er at den kan bruges som introduktion til forståelse af kemiske reaktioner, reaktionsskemaer og støkiometri. Derudover kan der skabes grobund for en snak om reaktionshastigheder og hvad disse kan afhænge af.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

CT-aktiviteten fungerer som introduktion til hvad en kemisk reaktion er for noget og hvordan man kan bestemme antallet af dannede produkter baseret på antallet af reaktanter til rådighed. Derudover dannes der basis for at kunne snakke om reaktionshastighed og reaktionsorden.

Aktivitetens længde

CT-aktiviteten har en varighed at 1 modul på 90 minutter hvor eleverne arbejder selvstændigt med arbejdsspørgsmål. Derudover kan den punktvis inddrages i de følgende moduler

Materialer

Der er kun anvendt NetLogo-fil og arbejdsark.

Filer:
http://library.ct-denmark.org/introduktion-til-kemiske-reaktioner/reaktionsintroduktion/
http://library.ct-denmark.org/wp-content/uploads/2019/06/Arbejdsark-til-reaktionsintroduktion.docx
http://library.ct-denmark.org/introduktion-til-kemiske-reaktioner/filer-kemiske-reaktioner/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Som udgangspunkt blev eleverne introduceret for interface og hvordan de forskellige knapper fungerer. Derefter skal de gradvist finde ud af hvordan koden bestemmer udvalgte funktioner og forsøge at ændre i koden. Dette arbejde udvikles også gradvist, først med simple skift i farve eller antal molekyler der startes med, for til slut at kunne ændre på hvad det er der reagerer og hvad der skal dannes.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på 1y, en klasse på 27 elever med studieretningen BI-Ke.

Forslag til forbedringer

Man kunne udvide modellen med forskellige elementer:

  • Størrelse af molekylerne
  • Der kunne gøres lidt mere ud af at ændre på reaktionskinetikken
  • Man kunne indføre en reaktion der gik den anden vej (et ligevægtssystem)
  • Man kunne indføre en parameter der gjorde det mere vanskeligt for molekylerne at reagere
  • Man kunne prøve at få eleverne til at indsætte et vindue hvor reaktionshastigheden blev vist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).