Hastighed og acceleration

Introduktion

Forløbet er et introduktionsforløb i fysik C og B. Forløbet består af en innovationsdel hvor eleverne skal udvikle en løsning til problemet ”Kødannelse på motorvejen” og skal derfor kende til bevægelsesligningerne. I denne forbindelse er eleverne blevet introduceret til NetLogo og Computational Thinking.
Forløbet indeholder desuden en eksperimentel del, hvor eleverne skal bestemme lydens hastighed og udvikle en afstandsmåler med arduino. Programmerne “Bevægelse – konstant hastighed” og “Bevægelse – konstant acceleration” visualiserer hvordan en bils bevægelse afhænger af hhv. hastighed og acceleration. Programmet viser den grafiske sammenhæng mellem de fysiske størrelser, strækning, hastighed, acceleration og tid.

Aktivitetens længde

8 lektioner af 95 min

Aktiviteten er en del af et længere forløb om trafik og afstandsmåling, hvor lydens hastighed bestemmes ved hjælp af en Ultralyds sensor til Arduino, og der laves en afstandsmåler.

Materialer

Powerpoint til at præsentere projektforløb. En elevøvelse med simulering af trafik på gangen, Netlogos ”Trafic basic”, egne Netlogo filer om bevægelse med dertilhørende arbejdsark. Læselektier om bevægelse og lydbølger læst i ”BasicFysik C” kap 4.1, 4.2, 13.1 og 13.2. Arbejdesark med arduino, øvelsesvejledning til bestemmelse af lydens hastighed med arduino og ultralydssensor samt øvelsesvejledning til at lave en afstandsmåler med arduino.

Filer: http://library.ct-denmark.org/hastighed-og-acceleration/bevaegelsehastighed/
http://library.ct-denmark.org/hastighed-og-acceleration/bevaegelseacceleration/
http://library.ct-denmark.org/hastighed-og-acceleration/bevaegelse-og-acceleration/

CT-rummet

Der var en del frustration over installation af program – særlig på mac. Eleverne forstod generelt hurtigt at bruge interface. Nogle få elever begyndte selv at eksperimentere med ændring i koden med dog kun simple ændringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).