Kriminalitet


Introduktion

I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering. 

Netlogo-modellen kan både bruges i starten af forløbet til at vække elevernes nysgerrighed, eller i slutningen af forløbet, hvor eleverne bedre kan forholde sig kritisk til modellen og selv lave ændringer i modellens setup. 

Aktivitetens længde

1-2 moduler af 90 min.

Materialer

  1. Netlogo-filen med modellen 
  2. Øvelsesark til eleverne 
  3. Til læreren

Lærebøger: Kapitlet Fængslet i bogen ”Sociologiske steder”, Rune Valentin Hansen og Johannes Andersen (Systime) 

”Kriminalitet og retfærdighed”, Eva Smith (Columbus) 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB.
Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet.
Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.