Ethics Cards for Machine Learning

I dette forløb vil eleverne stifte bekendtskab med Machine Learning (ML) systemer, hvordan de fungerer, og kommer til at reflektere over hvilke etiske falgruber der er når man laver dem, samt hvordan man italesætter og addresserer dem. Aktiviteten kræver ikke at eleverne har tidligere kendskab til ML, da de bliver guidet igennem aktiviteten ved hjælp af en række kort.
Aktivitetens længde
Aktivitetens længde er ca. 1,5 til 3 timer, afhængigt af hvor meget tid man ønsker at bruge. Det anbefales dog at sætte mindst to timer af, da tiden til præsentationer og fællesdiskussion ellers bliver knap.
Materialer
Når du downloader materialet, får du adgang til den powerpointpræsentation, der er brugt i forbindelse med den workshop, der har været afholdt for at teste og udvikle aktiviteten. Derudover er der vedlagt en beskrivelse af den tiltænkte struktur for workshoppen. Det er vigtigt at printe kortene og skabelonen på forhånd, før I afvikler aktiviteten, da eleverne skal bruge dem flere gange under aktiviteten. Aktiviteten er også udarbejded således, at der skal bruges sticky-notes og A3-papir under workshoppen.
Aktivitetens sværhedsgrad
Denne aktivitet er udarbejdet til at kunne bruges i alle typer gymnasieklasser og klassetrin. Den kan også anvendes i udskolingen i grundskolen. Det er ikke forventet at eleverne har kendskab til eller forståelse for machine learning, inden de deltager i denne aktiviteten.
Afprøvning
Denne workshop har i forbindelse med et forskningsprojekt været afprøvet med 66 elever fra fire forskellige gymnasieklasser, både STX og HTX. Resultaterne kan findes her: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3357236.3395558. Workshoppen har desuden været afprøvet i én 7. klasse.
Andet
Da dette forløb er baseret på et igangværende forskningsprojekt er det blevet afprøvet i flere forskellige konstellationer og formater i gymnasieregi. Ferfor vil vi også gerne høre fra jer, hvis I har feedback, forslag til forbedringer eller ønsker at være samarbejdspartnere på den videre udvikling af aktiviteter med materialet her.

Information om forløbet

Forfatter
Materialer
Teknologier
Årgange
Link
Forskningsbaseret projekt

Undervisningsforløbet er udviklet af forskere tilknyttet CCTD. Forløbet kan være udarbejdet som en del af et større projekt, og materialet er derfor løbende blevet afprøvet med forskellige elever. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her