Enzymers virkemåde og aktivitet under forskellige forhold

Introduktion

Modellen er tænkt som en introduktion til at forstå enzymers
virkemåde (aktivt center, enzym-substratkompleks, etc.) og til at
undersøge hvordan og hvorfor aktiviteten afhænger af
forskellige faktorer som enzymkoncentration, substratkoncentration,
temperatur og pH.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Overskriften for NV-forløbet var ”Livets værksted”. De tre fag var biologi, kemi og informatik (qua CT-aktiviteterne). Den første del handlede om celler og den anden del, som er den relevante her, om enzymer. Som afslutning på første del og overgang til anden del blev lavet en øvelse ”Er gær levende?”, hvor eleverne viser, at der kun sker respiration/gæring, hvis der er både gær og sukker tilstede i et glas (ballonforsøg med tre glas: Sukker alene, gær alene og sukker og gær sammen).
Indholdet CT-aktiviteterne i overskrifter:

 1. Labøvelse: Gærforsøg (øvelsesvejledning vedlagt)
 2. Teori om enzymer + opgaver (vedlagt)
 3. Simuleringsøvelse: Enzymers aktivitet under forskellige forhold (CT-aktiviteter, arbejdsark vedlagt)
  Herefter fulgte en feltundersøgelse ”Respiration i forskellige jordtyper (kvantitativ bestemmelse af CO2-indhold vha. CO2-sensor)”. Her undersøges betydningen af pH-værdi og substratmængde for aktiviteten (men i felten, så ikke god variabelkontrol).
  Laboratorieøvelsen og feltøvelsen hænger godt sammen med CT-aktiviteterne om enzymaktivitet.

Aktivitetens længde

CT-aktiviteterne (punkt 3 ovenfor) blev gennemført i 2 lektioner af 75 min samt en kort opsamlingssekvens i 3. lektion.

Materialer

 1. Enzymer (teori):
  a. Enzymer_teori (NV-kompendium side 19-22).docx
  b. Enzymer_opgave.docx
  c. 2 Internetgenveje
 2. Labøvelse:
  a. Labøvelse.docx:
 3. CT-aktiviteter:
  a. Øvelse6-Enzymer_v3.nlogo
  NetLogofilen som eleverne fik udleveret
  b. CT-øvelse1.docx
  Det første arbejdsark, som eleverne arbejdede
  med. Alle nåede ekstraopgaverne.
  c. Algoritme.pdf
  Lektie.
  d. Computersimuleringen.pdf
  Lektie. Vigtig pointe: Resultatet af en simulering
  afhænger af input (som eleverne erfarede i
  arbejdet med ”CT-øvelse1.docx”), MEN det
  afhænger OGSÅ af de anvendte modeller i
  simuleringen.
  e. CT-øvelse2.docx
  Mere omfattende og komplicerede ændringer i
  simuleringen (vha. rutediagrammer). I disse
  aktiviteter anvendes de tre filer nedenfor
  (udskrevet).
  f. Modellen I – Modellen i ord.docx
  g. Modellen II – Rutediagrammer (A3).pptx
  h. Modellen III – Computerkode (A3).pptx

  Filer:
  http://library.ct-denmark.org/enzymers-virkemaade-og-aktivitet-under-forskellige-forhold/poster-2/
  http://library.ct-denmark.org/enzymers-virkemaade-og-aktivitet-under-forskellige-forhold/filer-3/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Ændringerne i koden er forholdsvis
små og ikke alt for komplekse. Jeg kan ikke gradbøje
Interface-Code dimensionen. Enten er man det ene sted
eller det andet. Alle aktiviteter var meget stilladserede.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på to NV-hold med hver 28 elever (blandede studieretninger).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).