Climate Change

Introduktion

Hvordan kan en fysisk model fungere som middel til at give en kvalitativ og kvantitativ forklaring på fysiske fænomener?
Formålet med undervisningsforløbet er at få eleverne til at få øjnene op for de muligheder der ligger i at kunne simulere over en fysisk model, og stimulere deres lyst til at arbejde med fysiske modeller ved at opleve muligheden for selv at kunne påvirke en konkret simulering ved parameteranalyse.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Eleverne er i forvejen blevet introduceret til de faktorer der har betydning for den globale opvarmning.

Dette forløb er et supplement til emnet, hvor de får mulighed for at lave parameteranalyse på de faktorer der indgår i modellen:

Albedo, indstråling, skyer, og CO2. Der er ingen vanddamp i modellen, hvilket man nævne for eleverne som en potentiel forbedring.

Der er en ”avanceret” model: ’Climate Change Advanced.nlogo’.

Der er en ”simpel” model: ’albedo_model.nlogo’.

Et godt pædagogisk fif er at give eleverne en simpel model, hvor de selv skal prøve at forbedre modellen. Da der er tale om et hold, der kun har fysik på C-niveau, kan det dog selv med en simpel model være svært (både pga. manglende tid og motivation) at få dem til at ændre i koden.

Derimod vil de gerne lave de konkrete opgaver fra arbejdsarket, hvor de bl.a. skal lave parameteranalyse på den ”avancerede” model. Inden de skal arbejde med øvelsen første gang, kan man med fordel inden forløbet, have bedt eleverne om selv at installere NetLogo. Derudover er det en god idé at have installationskoden til både MAC og PC på et par usb-memory sticks, så de sidste elever hurtigt kan få det installeret.

Aktivitetens længde

4 *45 min

Materialer

  • Climate Change Elev.docx’
  • ‘Climate Change Lærer.docx’
  • ‘Climate Change Advanced.nlogo’
  • ’albedo_model.nlogo’.

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance?src=youtube

Filer: http://library.ct-denmark.org/climate-change/climate-change-elev/
http://library.ct-denmark.org/climate-change/climate-change-laerer/
http://library.ct-denmark.org/climate-change/climate-change-advanced/
http://library.ct-denmark.org/climate-change/albedo_model/
http://library.ct-denmark.org/climate-change/jesper-noergaard-andersen/
http://library.ct-denmark.org/climate-change/filer-climate-change/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Først skulle eleven have installeret NetLogo. Derefter fik eleverne demonstreret, et par af modellerne fra modelbiblioteket i NetLogo, som inspiration til at komme i gang med NetLogo, og få en fornemmelse af, hvordan det anvendes. Derefter fik de udleveret arbejdsarket, som de sad og arbejdede med ca. 2 * 45 min. Til sidst blev der fulgt op på deres besvarelse på klassen.

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på STX Fysik C, 2. års elever. Elever: 23 stk. Studieretning: Samf./eng.

Forslag til forbedringer

Man kan med fordel lave nogle små videoer, fx med Jing, hvor man viser dem, hvordan man kan ændre i koden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).