Kategori: Samfundsfag

Thumbnail
Ligestilling

Introduktion Modellen indgår i et større forløb af ca. 10 modulers varighed med fokus på en af de nye ’pinde’ i 2017-læreplanen for samfundsfag, der netop omhandler køn og ligestilling. Modellen kommer ind i forløbet et stykke henne, så...

Se forløb
Thumbnail
Kriminalitet

Introduktion I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering.  Netlogo-modellen kan både bruges i starten af forløbet til at vække elevernes nysgerrighed, eller i slutningen af forløbet, hvor eleverne bedre...

Se forløb
Thumbnail
Økonomisk kredsløb

Introduktion Det økonomiske kredsløb og økonomiske styringsprincipper er centralt kernestof i økonomiundervisningen på både A, B og C-niveau. Det kan imidlertid være vanskeligt umiddelbart at forstå de økonomiske sammenhænge, hvorfor vi har udviklet en Netlogo-model over en forsimplet udgave...

Se forløb
Thumbnail
Intervention

Forløbsbeskrivelse: Intervention Introduktion Modellen skal vise verdenssamfundets dilemmaerne når der opstår en borgerkrig i en stat og hvordan magtrelationerne på verdensplan også kan påvirke interventionsmulighederne. I forhold til læreplanen for samfundsfag A fra 2017 er det faglige mål ”påvise...

Se forløb
Thumbnail
Rygning og elasticitet

Introduktion Intentionen med forløbet er at styrke elevernes forståelse af, hvordan man kan bruge modeller og modellering i samfundsfag samt at give dem et redskab til indlæring af faglige begreber på en ny måde. De begreber der arbejdes med...

Se forløb