Kategori: NV

Thumbnail
Albedo, drivhusgas og strålingsbalance

Introduktion Via simulering af strålingsbalance, albedo og drivhusgas introduceres eleverne til klimamodeller i naturvidenskabeligt grundforløb. En brøkdel af sollyset, figurens gule pile, absorberes af jordoverfladen og bliver til røde kugler. Resten reflekteres. Temperaturen følger antallet af røde kugler, der...

Se forløb
Thumbnail
Enzymers virkemåde og aktivitet under forskellige forhold

Introduktion Modellen er tænkt som en introduktion til at forstå enzymers virkemåde (aktivt center, enzym-substratkompleks, etc.) og til at undersøge hvordan og hvorfor aktiviteten afhænger af forskellige faktorer som enzymkoncentration, substratkoncentration, temperatur og pH. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Overskriften...

Se forløb
Thumbnail
Bakteriel vækst uden matematisk forforståelse

Introduktion Formålet med simuleringen har været at anskueliggøre vækstbetingelser for bakterier ved simuleringer i NetLogo koblet med forsøg i undervisningen ”bakterier i vores omgivelser”. Simuleringen er en forsimplet bakteriel vækst der foregår i en petriskål. Simuleringen tager fat, hvor...

Se forløb