Category: MCTiG

Revolution 1

Introduktion Lektionen indgår i et forløb omhandlende Rusland fra zarrigets fald til Putins styre. Lektionens fokus er befolkningens utilfredshed med styret. I lektionen arbejdes med følgende: Revolutionens

Se forløb >>

Beskæftigelse

Introduktion Hvorfor svinger økonomien? Den økonomiske vækst og arbejdsløsheden har tendenser til at svinge. NetLogo-modellen giver bud på hvorfor økonomien svinger. Helt konkret viser NetLogo modellen hvorledes forventninger og den strukturelle ledighed

Se forløb >>

Romerriget

Introduktion Fokus er på Romerriget, dets udformning, markante historiske begivenheder, styreformer og samfundsopbygning. Derudover bliver der perspektiveret til EU og USA.I forhold til faglige mål

Se forløb >>

Revolution 2

Introduktion Sekvensen står for sig som et metodeindspark i historieundervisningen. Den kan anvendes i et projektforløb eller lignende, hvor det virker relevant at lære metode

Se forløb >>

Influencer marketing

Introduktion Forløbet knytter sig den mediemæssige del af danskfaget. Forløbet dækker blandt andet nyhedsstrømme, falske nyheder, kampagner og influencer marketing. I mange 1g-klasser laver man

Se forløb >>

Kolonisering

Introduktion Et forløb om koloniseringen (med mulige tillæg om opdagelserne og/eller imperialismen), med fokus Dansk Vestindien. CT-delen ligger i slutningen af forløbet, da en del

Se forløb >>

Shitstorme og viralitet

Introduktion Forløbet med vores model er en del af et større forløb om information, kommunikation og fortællinger på digitale og sociale medier.  Forud for lektionerne

Se forløb >>

Perception af lyd

Introduktion I forløbet arbejdes der med at lytte til musik, hvor der især er fokus på musik som er væsensforskellig fra den musik man “normalt”

Se forløb >>

Ligestilling

Introduktion Modellen indgår i et større forløb af ca. 10 modulers varighed med fokus på en af de nye ’pinde’ i 2017-læreplanen for samfundsfag, der

Se forløb >>

Kriminalitet

Introduktion I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering.  Netlogo-modellen kan både bruges i starten af

Se forløb >>
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).