Kategori: Matematik

Thumbnail
Modellering med sommerfugle og blomster

Introduktion I modellen oprettes et antal sommerfugle som flyver tilfældig omkring. Der er 9 blomster som står på rad og række. Når en sommerfugl er samme sted som en blomst vil den sætte sig på blomsten. Derved bliver antallet...

Se forløb
Thumbnail
Hældningsfelt og løsningskurver

Introduktion Kan tegne hældningsfelter i realtid (hver en parameter varieres med en skyder)Kan indsætte punkter i felter i realtid. Punkter følgende feltet og optegner løsningskurver Aktivitetens længde 1 til 2 lektioner á 90 minutter Materialer To Netlogo-filer for hældningsfelt...

Se forløb
Thumbnail
Absorption af stråling

Introduktion Forløbet afvikles som begyndelse på et forløb om eksponentielle funktioner i matematik. Modellen er en simulering af absorption af fotoner i stof. Arbejdet med modellen skal give eleverne et indblik i, hvad der sker, når en stor mængde...

Se forløb
Thumbnail
Differentialligninger, kombinatorik og statistisk fordeling

Introduktion Et antal personer bevæger sig tilfældigt rundt og knytter forbindelse når de er på samme position. Dette er modelleret som en simulation i NetLogo med en række vinduer der viser hvordan simulationen udvikler sig målt på forskellige parametre....

Se forløb
Thumbnail
Simulering og terninger

Introduktion Modellen er tænkt som en måde at arbejde med simulering i en almindelig kendt matematisk situation. I modellen kan man slå med 3 – 6 terninger, og tælle hvor mange gange man får tre eller flere ens. For...

Se forløb
Thumbnail
Matematisk modellering – kaninformering

Introduktion Dette forløb er lavet til 1.g. matematik med henblik på at træne modelleringstankegangen samt skabe egne datasæt til regressionsanalyse.Forløbet er bygget op af to modeller:Kaninmodel 1: Kaniner bevæger sig tilfældigt og uafhængigt rundt og reproducerer sig med en...

Se forløb
Thumbnail
Monty Hall

Introduktion CT aktiviteten blev brugt som indledning i forløbet om sandsynlighedsregning hvor vi får introduceret begreberne stokastisk variabel og sandsynlighed samt hører om emnet spilteori med gennemgang og optælling af samtlige mulige spilscenarier og udtænker en vinderstrategi. En vigtig...

Se forløb
Thumbnail
Kriminalitet

Introduktion I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering.  Netlogo-modellen kan både bruges i starten af forløbet til at vække elevernes nysgerrighed, eller i slutningen af forløbet, hvor eleverne bedre...

Se forløb
Thumbnail
Væksttyper

Introduktion Modellen er tænkt som en første introduktion til væksttyper i matematikundervisningen i 1g. Modellen virker ved at lade et punkt bevæge sig med absolut eller relativ vækst langs akserne. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Eleverne kender lineær vækst. De...

Se forløb
Thumbnail
SIR-modellen

Introduktion Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler sig (SIR-modellen). Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle behandling af SIR-modellen med koblede differentialligninger. Overordnet beskrivelse af aktiviteten I forlængelse af et forløb om differentialligningsmodeller blev...

Se forløb
Thumbnail
Parameterfremstilling og punktmængde

Introduktion Modellen er tænkt som en støtte i matematik undervisningen til forståelse af, at parameterfremstillingen beskriver en punktmængde der danner en linje. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Indgik i et repetitions forløb op til terminsprøven. Måske eleverne ville have mere...

Se forløb
Thumbnail
Lineær regression

Overordnet beskrivelse af aktiviteten Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i) minimumsbestemmelse af summen på residualernes kvadrater, og (ii) t-fordelinger for hældning og skæring med...

Se forløb