Category: Matematik

Absorption af stråling

Introduktion Forløbet afvikles som begyndelse på et forløb om eksponentielle funktioner i matematik. Modellen er en simulering af absorption af fotoner i stof. Arbejdet med

Se forløb >>

Monty Hall

Introduktion CT aktiviteten blev brugt som indledning i forløbet om sandsynlighedsregning hvor vi får introduceret begreberne stokastisk variabel og sandsynlighed samt hører om emnet spilteori

Se forløb >>

Kriminalitet

Introduktion I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering.  Netlogo-modellen kan både bruges i starten af

Se forløb >>

Væksttyper

Introduktion Modellen er tænkt som en første introduktion til væksttyper i matematikundervisningen i 1g. Modellen virker ved at lade et punkt bevæge sig med absolut

Se forløb >>

SIR-modellen

Introduktion Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler sig (SIR-modellen). Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle behandling af SIR-modellen med

Se forløb >>

Lineær regression

Overordnet beskrivelse af aktiviteten Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i)

Se forløb >>
Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).