Kategori: Kemi

Thumbnail
Reaktionshastighed

Introduktion Hensigten med modellen er at illustrere kollisionsteorien herunder temperaturens betydning for reaktionshastigheden og introducere til programmeringsværktøjet NetLogo. Modellen virker ved at nogle tilfældigt placerede ”molekyler” bevæger sig og kolliderer med hinanden. Hvis molekylernes samlede energi er høj nok,...

Se forløb
Thumbnail
Kemisk Ligevægt

Introduktion Modellen tjener til understøttelse af indlæring og kobling af viden, i kemi på B-niveau, i sammenhæng med øvelsen: ”Indgreb i en ligevægt”. Der arbejdes samtidigt med modellering og praktiske færdigheder og dette faciliterer koblingen mellem det der sker...

Se forløb
Thumbnail
Introduktion til kemiske reaktioner

Introduktion Tanken med modellen er at den kan bruges som introduktion til forståelse af kemiske reaktioner, reaktionsskemaer og støkiometri. Derudover kan der skabes grobund for en snak om reaktionshastigheder og hvad disse kan afhænge af. Overordnet beskrivelse af aktiviteten...

Se forløb
Thumbnail
Reaktionshastighed

Der tages udgangspunkt i emnerne Reaktionshastighed i kemi. Disse emner kan forekomme abstrakte for eleverne, og håbet er at CT kan være med til at eleverne får en bedre forståelse af de central begreber i emnerne. Derfor bruges modeller i NetLogo...

Se forløb