Kategori: Fysik

Thumbnail
Hoppende bold

Introduktion Eleverne simulerer en hoppende bold, hvor de kan følge boldens hastighed og kinetisk, potentiel samt mekanisk energi. Aktivitetens længde 1 modul á 90 minutter Materialer Netlogo-fil med model for mekanisk energiArbejdsark Beskrivelse af aktiviteten Eleverne arbejder først i...

Se forløb
Thumbnail
Termiskbevægelse og varmeledning

Introduktion CT-forløbet indgår i et større fagligt forløb om energi og bæredygtighed. I lektionerne før CT-aktiviteterne med NetLogo har eleverne arbejdet med energiformer og med teori om overførsel af termisk energi ved ledning, stråling og konvektion. Arbejdet med CT...

Se forløb
Thumbnail
Absorption af stråling

Introduktion Forløbet afvikles som begyndelse på et forløb om eksponentielle funktioner i matematik. Modellen er en simulering af absorption af fotoner i stof. Arbejdet med modellen skal give eleverne et indblik i, hvad der sker, når en stor mængde...

Se forløb
Thumbnail
Simulering af henfaldsloven i flere led

Introduktion Radioaktivt henfald dels i den simple model hvor en kerne henfalder til en stabil kerne, og dels i en udvidet model (som eleverne selv skulle lave), hvor den første kerne henfalder til en ny radioaktiv kerne, der også...

Se forløb
Thumbnail
Termisk energi

Introduktion Forløbet er brugt som en afslutning på emnet om energi. Eleverne har dermed fået undervisning i formlen tidligere og brugt den i flere forskellige sammenhænge. Forløbet kunne dog sagtens være brugt imens eleverne lærte om formlen og så...

Se forløb
Thumbnail
Stød i en og to dimensioner

Introduktion Stød er et emne tilhørende kernestoffet på Fysik A. Eleverne er vant til at arbejde med simuleringer, men har måske ikke den store forståelse for, hvad der ligger bag en simulering. I dette forløb skal eleverne i høj...

Se forløb
Thumbnail
Svingende streng

Introduktion Netlogomodellen simulerer den svingende streng. Modellen af strengen er bygget op af 200 turtles, som hver især kun kan påvirke naboturtles. En turtle er altså i modellen et lille strengelement. Kræfterne mellem de enkelte strengelementer beregnes i koden...

Se forløb
Thumbnail
Hastighed og acceleration

Introduktion Forløbet er et introduktionsforløb i fysik C og B. Forløbet består af en innovationsdel hvor eleverne skal udvikle en løsning til problemet ”Kødannelse på motorvejen” og skal derfor kende til bevægelsesligningerne. I denne forbindelse er eleverne blevet introduceret...

Se forløb
Thumbnail
Medicinsk fysik i anvendelse – eluering af Mo/Tc generator

Introduktion Dette forløb er lavet til et 2g FY-hold, som tidligere har arbejdet med radioaktivitet og medicinsk fysik (i SRO). Alle elever kenderdet overordnede princip i en Mo/Tc generator, og nogle hararbejdet med differentialligningerne i 3-kompartmodellen. Med udgangspunkt i...

Se forløb
Thumbnail
Radioaktive henfald

Introduktion Gennem tre forskellige NetLogo modeller introduceres eleverne for NetLogo og simulering af radioaktivt henfald. I de første to øvelser opdager eleverne at der er en (lille) forskel på henfaldsloven som en simpel eksponentiel funktion, og antallet af kernes...

Se forløb
Thumbnail
Gitterligning

Introduktion Forud for forløbet har eleverne haft om enhedscirklen, definition af cosinus, sinus og tangens og formlerne for disse i den retvinklede trekant. Forløbet indgår som en del af et tværfagligt forløb med fysik, hvor de har haft om...

Se forløb
Thumbnail
Albedo, drivhusgas og strålingsbalance

Introduktion Via simulering af strålingsbalance, albedo og drivhusgas introduceres eleverne til klimamodeller i naturvidenskabeligt grundforløb. En brøkdel af sollyset, figurens gule pile, absorberes af jordoverfladen og bliver til røde kugler. Resten reflekteres. Temperaturen følger antallet af røde kugler, der...

Se forløb