Category: Fysik

Hoppende bold

Introduktion Eleverne simulerer en hoppende bold, hvor de kan følge boldens hastighed og kinetisk, potentiel samt mekanisk energi. Aktivitetens længde 1 modul á 90 minutter

Se forløb >>

Absorption af stråling

Introduktion Forløbet afvikles som begyndelse på et forløb om eksponentielle funktioner i matematik. Modellen er en simulering af absorption af fotoner i stof. Arbejdet med

Se forløb >>

Termisk energi

Introduktion Forløbet er brugt som en afslutning på emnet om energi. Eleverne har dermed fået undervisning i formlen tidligere og brugt den i flere forskellige

Se forløb >>

Svingende streng

Introduktion Netlogomodellen simulerer den svingende streng. Modellen af strengen er bygget op af 200 turtles, som hver især kun kan påvirke naboturtles. En turtle er

Se forløb >>

Hastighed og acceleration

Introduktion Forløbet er et introduktionsforløb i fysik C og B. Forløbet består af en innovationsdel hvor eleverne skal udvikle en løsning til problemet ”Kødannelse på

Se forløb >>

Radioaktive henfald

Introduktion Gennem tre forskellige NetLogo modeller introduceres eleverne for NetLogo og simulering af radioaktivt henfald. I de første to øvelser opdager eleverne at der er

Se forløb >>

Gitterligning

Introduktion Forud for forløbet har eleverne haft om enhedscirklen, definition af cosinus, sinus og tangens og formlerne for disse i den retvinklede trekant. Forløbet indgår

Se forløb >>
Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).