Bakteriel vækst uden matematisk forforståelse

Introduktion

Formålet med simuleringen har været at anskueliggøre
vækstbetingelser for bakterier ved simuleringer i NetLogo koblet
med forsøg i undervisningen ”bakterier i vores omgivelser”.
Simuleringen er en forsimplet bakteriel vækst der foregår i en
petriskål. Simuleringen tager fat, hvor eleverne slipper petriskålen
dag 1, simplificeret ved 1 bakterie til at starte med.

Overordnet beskrivelse af aktiviteten

Simuleringen indgår i efterbehandlingen af et forsøget ”bakterier i vores omgivelser” der omhandlede antallet af bakterier på hænderne før og efter håndvask samt 5 minutters kimnedfald et selvvalgt sted på skolen. Formålet med simuleringen er ikke at de skal kunne kode, når de går fra undervisningen. Formålet er, at eleverne bliver mere bevidste om, hvordan en simulering bygger på kommandoer, hvorved at vi styrer simuleringen gennem kommandoerne, der tager udgangspunkt i faglig viden. De skal gå fra CT-sekvensen med forståelse af at simuleringer er forsimplinger af virkeligheden som skal underbygge deres forståelse af emnet bakteriel vækst således, at de får en bedre forståelse af, hvor hurtigt bakteriekolonier kan vokse, ernære sig og død.

Aktivitetens længde

35 minutter i ”dag 2” i forsøget.

Delelement af en videobiologirapport, hvor eleverne foruden almindelige rapportspørgsmål skal gennemgå koden i sammenhæng med teorien om bakteriel vækst. Afslutningsvis skal de diskutere hvilke begrænsninger simuleringen indebærer med hensyn til at mime virkeligheden.

Materialer

NetLogo-fil

Bakteriel vækst

Lærebogsmateriale

C-niveau: Biologi i udvikling Mikrobiologi

https://www.nucleus.dk/images/material/Mikrobiologi%20-%20Biologi%20i%20udvikling%20B-niveau%20-%20Nucleus%20Forlag%20ApS.pdf

A-niveau:

Mikroskopisk Liv, Nucleus, side 35-41 samt matematik noter fra 2.g Mat B

Øvelsesvejledning til ”Bakterier i vores omgivelser

Forløbets beskrivelse og indhold er samlet på dette site

https://sites.google.com/a/apps.risskov-gym.dk/bakterielvaekst-netlogo/

Der bliv anvendt en powerpoint til præsentation af CT generelt og selve simuleringen, hvorved eleverne overordnet vidste, hvad CT er for en størrelse og det ministerielle ønske (ydre motivation for at gå i krig med det) om at indføre det i alle fag. Hjemmefra får eleverne besked på at downloade NetLogo som en del af lektien – hvilket alle havde gjort. Kun få elever havde problemer med at få lov til at installere programmet.

Filer: http://library.ct-denmark.org/bakteriel-vaekst-uden-matematisk-forforstaaelse/bakteriel-vaekst_simpel-simulering/
http://library.ct-denmark.org/bakteriel-vaekst-uden-matematisk-forforstaaelse/poster-3/

Aktivitetens sværhedsgrad

I kurset introducerede vi en model for sværhedsgraden af en CT-aktiviteten, hvor selve det modellerede stofs sværhedsgrad er på den lodrette akse, og i hvor høj grad eleverne skal arbejde med kode er på den vandrette akse. Elevernes arbejde i denne aktivitet er indtegnet.

Trin 1: eleverne indsætter koden

Trin 2: eleverne tilretter interfacen

Trin 3: eleverne læser koden i sammenhæng med teorien for bakteriel vækst 4 faser Trin 4: eleverne får fri leg med koden med besked om at ændre den, så simuleringen bliver mere retvisende

Afprøvning

Aktiviteten er afprøvet på

1.g bi, Europalinjen 34 sprogligt orienterede elever

3.g BI, BI/Ps-studieretning 24 elever (alle piger)

Forslag til forbedringer

Forslag til ændringer i koden, som vil kræve at der afsættes et modul til kodning, således at eleverne bliver mere fortrolig med at skabe kode.

Ticks kunne indskrives som led i koden, så den kobles til formeringen.

Der kunne tilføjes en ekstra knap ”substrat”, så der kunne tilføjes ny næring

Der kunne tilføjes en graf som viser vækstraten som funktion af tiden Der kunne tilføjes, at turtles tiltrækkes af patches med en bestemt pcolor = næringssubstrat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Den maksimale uploadstørrelse: 20 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
clear

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).