Author: Adam Etches

Væksttyper

Introduktion Modellen er tænkt som en første introduktion til væksttyper i matematikundervisningen i 1g. Modellen virker ved at lade et punkt bevæge sig med absolut

Se forløb >>

SIR-modellen

Introduktion Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler sig (SIR-modellen). Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle behandling af SIR-modellen med

Se forløb >>

Lineær regression

Overordnet beskrivelse af aktiviteten Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i)

Se forløb >>

Jagten på det logistiske dyr!

Introduktion Forløbet er tænkt som et længere afsluttende modelleringsforløb i differentialligninger, hvor særligt den logistiske populationsmodel sættes under kritisk lup. Overodnet går forløbet ud på

Se forløb >>

Geometriske steder

Introduktion Modellerne er tænkt som en introduktion til klassisk geometri, specifikt til geometriske steder. Udgangspunktet er definitionen af geometriske steder, som mængder af punkter –

Se forløb >>

Fang to punkter

Introduktion Forløbet skal repetere og træne forståelsen af a og b for en lineær funktion og for en eksponentiel udvikling. Desuden skal eleverne efter forløbet

Se forløb >>

Buffons nåleproblem

Introduktion Buffons nåleproblem omhandler spørgsmålet: Hvis vi kaster en nål på et gulv af brædder med samme bredde, hvad er da sandsynligheden for at nålen

Se forløb >>

Simulering af binomialforsøg

Introduktion Modellen understøtter undervisningen i binomialfordelingen og konfidensintervaller. Modellen understøtter, at man skal gentage forsøget mange gange før man kan sige noget om sandsynligheden for

Se forløb >>
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).