Projekt: MCTIG

Thumbnail
Revolution 1

Introduktion Lektionen indgår i et forløb omhandlende Rusland fra zarrigets fald til Putins styre. Lektionens fokus er befolkningens utilfredshed med styret. I lektionen arbejdes med følgende: Revolutionens forløb, den mislykkede krigsindsats. Kerenskij overtager regeringsledelsen. Kornilovs kupforsøg. Lenins tilbagevenden fra Finland. Stormen på Vinterpaladset (netlogo-modellen)   Målet...

Se forløb
Thumbnail
Beskæftigelse

Introduktion Hvorfor svinger økonomien? Den økonomiske vækst og arbejdsløsheden har tendenser til at svinge. NetLogo-modellen giver bud på hvorfor økonomien svinger. Helt konkret viser NetLogo modellen hvorledes forventninger og den strukturelle ledighed kan have indflydelse på samfundsøkonomiens svingninger.  Formålet med forløbet er at eleverne får en forståelse for de økonomiske svingninger, der forekommer i samfundsøkonomien, samt...

Se forløb
Thumbnail
Virale film, medier og målgrupper

Introduktion Inden forløbet er gennemgået de virale medier og målgruppernes kendetegn, samt Maria X Chengs teorier om viralitet, samt de virale føler. Efterfølgende CT forløbet undersøges fakta/fiktionskoder i virale medier, kampagnefilm, ligesom der udføres en praktisk filmproduktion af en...

Se forløb
Thumbnail
Romerriget

Introduktion Fokus er på Romerriget, dets udformning, markante historiske begivenheder, styreformer og samfundsopbygning. Derudover bliver der perspektiveret til EU og USA.I forhold til faglige mål arbejdes der med: redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie...

Se forløb
Thumbnail
Revolution 2

Introduktion Sekvensen står for sig som et metodeindspark i historieundervisningen. Den kan anvendes i et projektforløb eller lignende, hvor det virker relevant at lære metode og / eller videnskabsteori. Formålet er at klæde eleverne på til at kunne bruge...

Se forløb
Thumbnail
Influencer marketing

Introduktion Forløbet knytter sig den mediemæssige del af danskfaget. Forløbet dækker blandt andet nyhedsstrømme, falske nyheder, kampagner og influencer marketing. I mange 1g-klasser laver man et forløb, der handler om nyhedsformidling og journalistik. Her arbejder man blandt andet med...

Se forløb
Thumbnail
Kolonisering

Introduktion Et forløb om koloniseringen (med mulige tillæg om opdagelserne og/eller imperialismen), med fokus Dansk Vestindien. CT-delen ligger i slutningen af forløbet, da en del faglige begreber skal være på plads for at forstå sammenhængen. Aktivitetens længde 1-2 moduler...

Se forløb
Thumbnail
Shitstorme og viralitet

Introduktion Forløbet med vores model er en del af et større forløb om information, kommunikation og fortællinger på digitale og sociale medier.  Forud for lektionerne om shitstorme og viralitet er gået følgende (i overskriftsform):  Fortællinger og narrativitet: udviklingen fra traditionelle centralistiske fortællinger i...

Se forløb
Thumbnail
Perception af lyd

Introduktion I forløbet arbejdes der med at lytte til musik, hvor der især er fokus på musik som er væsensforskellig fra den musik man “normalt” hører. Gennem tekstlæsning introduceres begreberne kropslytning, dybdelytning, lejrbålsmodellen, aktiv meddigtning og intensiv lytning, hvor...

Se forløb
Thumbnail
Ligestilling

Introduktion Modellen indgår i et større forløb af ca. 10 modulers varighed med fokus på en af de nye ’pinde’ i 2017-læreplanen for samfundsfag, der netop omhandler køn og ligestilling. Modellen kommer ind i forløbet et stykke henne, så...

Se forløb
Thumbnail
Kriminalitet

Introduktion I forløbet undersøger eleverne forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover arbejder eleverne med det danske retssystem, straffeformer, recidiv og resocialisering.  Netlogo-modellen kan både bruges i starten af forløbet til at vække elevernes nysgerrighed, eller i slutningen af forløbet, hvor eleverne bedre...

Se forløb