Projekt: CTiMNAT 1

Thumbnail
Væksttyper

Introduktion Modellen er tænkt som en første introduktion til væksttyper i matematikundervisningen i 1g. Modellen virker ved at lade et punkt bevæge sig med absolut eller relativ vækst langs akserne. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Eleverne kender lineær vækst. De...

Se forløb
Thumbnail
SIR-modellen

Introduktion Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler sig (SIR-modellen). Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle behandling af SIR-modellen med koblede differentialligninger. Overordnet beskrivelse af aktiviteten I forlængelse af et forløb om differentialligningsmodeller blev...

Se forløb
Thumbnail
Parameterfremstilling og punktmængde

Introduktion Modellen er tænkt som en støtte i matematik undervisningen til forståelse af, at parameterfremstillingen beskriver en punktmængde der danner en linje. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Indgik i et repetitions forløb op til terminsprøven. Måske eleverne ville have mere...

Se forløb
Thumbnail
Lineær regression

Overordnet beskrivelse af aktiviteten Små sekvenser i diverse moduler under gennemgangen af kernestoffet lineær regression (mindste kvadraters metode) med black box Nspire/NetLogo. Der simuleres (i) minimumsbestemmelse af summen på residualernes kvadrater, og (ii) t-fordelinger for hældning og skæring med...

Se forløb
Thumbnail
Jagten på det logistiske dyr!

Introduktion Forløbet er tænkt som et længere afsluttende modelleringsforløb i differentialligninger, hvor særligt den logistiske populationsmodel sættes under kritisk lup. Overodnet går forløbet ud på at finde ud af, hvilken opførsel individer kan/skal have før end de, som samlet...

Se forløb
Thumbnail
Geometriske steder

Introduktion Modellerne er tænkt som en introduktion til klassisk geometri, specifikt til geometriske steder. Udgangspunktet er definitionen af geometriske steder, som mængder af punkter – vi starter derfor med nogle punkter og får dem til at ”finde en plads”...

Se forløb
Thumbnail
Fang to punkter

Introduktion Forløbet skal repetere og træne forståelsen af a og b for en lineær funktion og for en eksponentiel udvikling. Desuden skal eleverne efter forløbet kunne beregne a og b ud fra to punkter for begge typer af funktioner....

Se forløb
Thumbnail
Det lydløse terningekast

Introduktion Til forståelse af sandsynlighedsregning har kast med terninger altid haft en stor rolle. Men hvad er en terning? En terning er et lille objekt, der kan lande i forskellige positioner, og som bruges til at danne et tilfældigt...

Se forløb
Thumbnail
Buffons nåleproblem

Introduktion Buffons nåleproblem omhandler spørgsmålet: Hvis vi kaster en nål på et gulv af brædder med samme bredde, hvad er da sandsynligheden for at nålen lander på to gulvbrædder? Overordnet beskrivelse af aktiviteten Forløbet står alene og består af...

Se forløb
Thumbnail
Simulering af binomialforsøg

Introduktion Modellen understøtter undervisningen i binomialfordelingen og konfidensintervaller. Modellen understøtter, at man skal gentage forsøget mange gange før man kan sige noget om sandsynligheden for succes. Overordnet beskrivelse af aktiviteten Modellerne indgår drypvist i et forløb om sandsynlighed med...

Se forløb
Thumbnail
Binomialfordelinger i NetLogo

Introduktion I et forløb om sandsynlighed og kombinatorik har NetLogo-programmer været anvendt til at simulere binomialfordelinger med en rimelig grad af nøjagtighed. Eleverne har brugt simulationerne til at løse standardopgaver der involverer binomialfordelinger/-tests. For at gøre eleverne i stand...

Se forløb
Thumbnail
Albedo, drivhusgas og strålingsbalance

Introduktion Via simulering af strålingsbalance, albedo og drivhusgas introduceres eleverne til klimamodeller i naturvidenskabeligt grundforløb. En brøkdel af sollyset, figurens gule pile, absorberes af jordoverfladen og bliver til røde kugler. Resten reflekteres. Temperaturen følger antallet af røde kugler, der...

Se forløb