Projekt: CT i gymnasiefag

Thumbnail
Økonomisk kredsløb

Introduktion Det økonomiske kredsløb og økonomiske styringsprincipper er centralt kernestof i økonomiundervisningen på både A, B og C-niveau. Det kan imidlertid være vanskeligt umiddelbart at forstå de økonomiske sammenhænge, hvorfor vi har udviklet en Netlogo-model over en forsimplet udgave...

Se forløb
Thumbnail
Intervention

Forløbsbeskrivelse: Intervention Introduktion Modellen skal vise verdenssamfundets dilemmaerne når der opstår en borgerkrig i en stat og hvordan magtrelationerne på verdensplan også kan påvirke interventionsmulighederne. I forhold til læreplanen for samfundsfag A fra 2017 er det faglige mål ”påvise...

Se forløb
Thumbnail
Rygning og elasticitet

Introduktion Intentionen med forløbet er at styrke elevernes forståelse af, hvordan man kan bruge modeller og modellering i samfundsfag samt at give dem et redskab til indlæring af faglige begreber på en ny måde. De begreber der arbejdes med...

Se forløb
Thumbnail
Hjerte

Introduktion NV er en naturlig platform i STX for introduktion af naturvidenskabelige fag og emner. Informatik kan indgå i fagpakken. Derfor er det oplagt at anvende simuleringer i dette grundforløb for at introducere elever for CT og for at...

Se forløb
Thumbnail
Reaktionshastighed

Der tages udgangspunkt i emnerne Reaktionshastighed i kemi. Disse emner kan forekomme abstrakte for eleverne, og håbet er at CT kan være med til at eleverne får en bedre forståelse af de central begreber i emnerne. Derfor bruges modeller i NetLogo...

Se forløb
Thumbnail
Cellemembran

Formålet med forløbet er trefold: Generelt at introducere de studerende til udvalgte elementer af computational thinking: abstraktion, modellering og algoritmer (sekvens, iteration og selektion). Generelt at arbejde med et centralt emne i bioteknologi/biologi/kemi vha. en computationel thinking (CT) indgangsvinkel....

Se forløb