Velkommen

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb i Informatik og CT i gymnasiefag. 

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik). Alle kan uploade forløb til siden, men nogle er markeret som en del af et forskningsprojekt.

Forskningsbaserede forløb

Forskningsbaserede forløb: Dækker over alle forløb, der er afprøvet og testet i samarbejde med gymnasielærere og elever. Disse forløb er forskningsbaserede og udarbejdet i samarbejde med CCTD og udarbejdet i NetLogo.

Alle andre forløb: Dækker over alle forløb, der kan lægges op, som kan bruges til inspiration eller til at arbejde videre med. Dvs. at alle gymnasielærere eller forskere, der arbejder med CT i andre fag eller i informatik, har mulighed for at bidrage med at lægge egne forløb op. Vi håber I vil bidrage til denne videns- og erfaringsudveksling.

CMC-tilgangen

Alle forløb bygger på CMC-tilgangen, der integrerer faglig viden (Content) med en faglig modellering (Modeling) og modellens programkode (Coding). De fleste forløb fokuserer på et eller flere af tre trin i elevernes arbejde: Brug af modellen (Use), Modifikation af programkoden (Modify) og Skabelse af programkode (Create).

Læs mere om CMC-tilgangen: Download artikel

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).