Velkommen

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb.

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Alle kan uploade forløb til siden via formularen.
Men der vil være nogle forløb, der er forskningsbaserede og snarest muligt vil det fremgå af det enkelte forløb om det er forskningsbaseret.

Forskningsbaserede forløb: Dækker over alle forløb, der er afprøvet og testet i samarbejde med gymnasielærere og elever. Disse forløb er forskningsbaserede og udarbejdet i samarbejde med CCTD.

Alle andre forløb: Dækker over alle forløb, der kan lægges op, som kan bruges til inspiration eller til at arbejde videre med. Dvs. at alle gymnasielærere eller forskere, der arbejder med CT i andre fag eller i informatik, har mulighed for at bidrage med at lægge egne forløb op. Vi håber I vil bidrage til denne videns- og erfaringsudveksling.

Tilføj forløb her til siden.

Om forskningsbaserede forløb

Alle forløb bygger på CMC-tilgangen, der integrerer faglig viden (Content) med en faglig modellering (Modeling) og modellens programkode (Coding). De fleste forløb fokuserer på et eller flere af tre trin i elevernes arbejde: Brug af modellen (Use), Modifikation af programkoden (Modify) og Skabelse af programkode (Create).

Næsten alle modellerne er skrevet i NetLogo, som er nemt at forstå og nemt at lære. Se: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Sådan bruger du biblioteket

Klik på et fagområde eller brug søgefeltet. Du får adgang til de undervisningsforløb, der er relevante for faget. Du får en beskrivelse af forløbet og hvordan det er afprøvet (inkl. klassetrin og niveau). 

Feltet ”Filer i forløbet” giver adgang til alle filer, der er relevante for forløbet, herunder modelkoden og en poster, der giver oveblik.

Hvis du vil starte modellen, skal du installere NetLogo, inden du klikker på en .nlogo-fil. Du kan downloade NetLogo her: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml.

Alle forløb er udarbejdet i forbindelse med gymnasielæreres efteruddannelse i CT-undervisning. De fleste er udarbejdet og afprøvet af deltagende gymnasielærere*.

Data- og privatlivspolitik